Inne

Transmisje sportowe online

Promowane · Założony przez Piotr (Gość) środa, wrzesień 28 2016, 03:38 PM ·

Witam,

Jestem studentem dziennikarstwa i komunikacji spo?ecznej, spec. dziennikarstwo sportowe. Na studiach wraz z kolegami wpadli?my na pomys?, aby na zaliczenie jednego z modu?w stworzy? aplikacj? mobiln? a'la sportowe radio, w ktrej relacjonowaliby?my na ?ywo najciekawsze wydarzenia sportowe. W studenckich warunkach "laboratoryjnych" na pewno nie b?dzie z tym ?adnego problemu, ale zastanawiamy si? jak od strony prawnej wygl?da?oby dzia?anie takiej aplikacji, gdyby?my chcieli udost?pni? j? "na zewn?trz", wszystkim u?ytkownikom Internetu? Wiem, ?e spokojnie mogliby?my co chwil? podawa? wynik meczu, b?d? innych zawodw, ale czy ci?g?y komentarz "live" w czasie rzeczywistym nie b?dzie z?amaniem praw do transmisji danego wydarzenia?

Brak tagów dla tego wątku.
  • Replied by Porada czwartek, październik 06 2016, 05:42 PM
    Dzie? dobry, sprawa nie jest tak prosta jak mog?aby si? nam wydawa?. Ot? jak wiadomo, prawo do transmisji wydarze? sportowych trzeba sobie wykupi? i zazwyczaj robi? to stacje telewizyjne na wy??czno??. Ka?de emitowanie takiego meczu w innym ?rdle jest uznawane za przest?pstwo. Prawdopodobnie by?oby, wi?c tak, ?e dzia?aj?ca aplikacja podaj?ca wynik meczu mog?aby zosta? uznana za kradzie? tre?ci niestety, wykrycie takiego czynu grozi sporymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Jedyn? opcj? jest zap?acenie organizatorowi okre?lonej sumy i uzyskanie pozwolenia na transmisj?, czy podawanie wynikw meczu na ?ywo. Tylko, je?li uzyskamy tak? zgod?, mamy do tego prawo. Polecam zapozna? si? dok?adniej z ustaw? o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? i ustaw? o prawach autorskich mo?e tam znajdziecie dok?adniejsz? odpowied? na pytanie lub chocia? wskazwki, co zrobi?, aby nie zosta? oskar?onym o kradzie? tre?ci czy o nielegalne prezentowanie wynikw meczu. Lepiej uwa?a? wydaje si? to spraw? ma?o znacz?c?, ale nie warto ryzykowa?, cz?sto osoby kupuj?ce prawa do transmisji czyhaj? na osoby czy kana?y emituj?ce tre?ci nielegalnie. Mog? si?, bowiem domaga? od nich sporych sum zado??uczynienia i oczywi?cie ca?a sprawa zostaje skierowana do s?du.

Twoja odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać odpowiedź

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.