Prawo cywilne

sprawa z wspo?w?a?cicielem

Promowane · Założony przez Kinga (Gość) czwartek, luty 18 2016, 03:50 PM ·

Witam. Chcia?abym zapyta? czy mog? za?o?y? drzwi w domu, w ktrym jestem wsp?w?a?cicielem bez zgody drugiego wsp?w?a?ciciela? I czy mia?abym jakie? nieprzyjemno?ci wynikaj?ce z braku zgody wsp?w?a?ciciela na powieszenie drzwi na schodach ktre oddziela?yby d? i gr? mieszkania? Mo?e to pytanie wydawa? si? dziwne ale bardzo mi na tym zale?y aby w koncu mie? troch? prywatno?ci i spokoju. Z gry dzi?kuj? za rozpatrzenie sprawy.

Brak tagów dla tego wątku.
  • Replied by Porada poniedziałek, marzec 21 2016, 04:04 PM
    Istnieje zasada, ?e zmiany w budynkach b?d?cych wsp?w?asno?ci? wymagaj? wsp?dzia?ania wszystkich wsp?w?a?cicieli. Jednak nie zawsze trzeba si? tego trzyma? tak w 100%-ach. Z Pani opisu wnioskuje si?, ?e dzielicie z wsp?w?a?ciciela dom po po?owie, skoro chce si? Pani odgrodzi? dla prywatno?ci i spokoju drzwiami na schodach pomi?dzy gr? i do?em. Zatem je?eli zamierza Pani wstawi? drzwi na swoim terytorium to nie ma ?adnego problemu wstawienia drzwi bez zgody wsp?w?a?ciciela. Uznaje si?, bowiem, ?e zgoda pozosta?ych wsp?w?a?cicieli nie jest konieczna, je?eli przedmiotem danej czynno?ci jest wsplna cz??? nieruchomo?ci, ale w stosunku, do ktrej obie strony postanowi?y, ?e u?ytkowa? j? b?dzie tylko jeden wsp?w?a?ciciel. W prawie zapisano, ?e ka?dy ze wsp?w?a?cicieli mo?e rozporz?dza? swoim udzia?em bez zgody pozosta?ych. Tak?e sprawa wydaje si? jasna i oczywista mo?e Pani wstawi? drzwi. Istnieje te? mo?liwo??, bo nie pisze Panie, ?e wsp?w?a?ciciel nie zgadza si? na wstawienie tych drzwi, ?e nie ma on w praktyce nic, przeciwko wi?c warto by?oby z nim o tym porozmawia?. Inna sytuacja jest, gdy te drzwi b?d? zamontowane na terenie wsp?w?a?ciciela. Wtedy nale?y porozumie? si? z nim i ustali? wsplne rozwi?zanie. Wtedy, bowiem nie mo?e Pani wstawi? drzwi, je?eli druga strona si? na to nie zgadza. Musi Pani wyst?pi? o zgod? do s?du i skutecznie udowodni? konieczno?? zamontowania tych drzwi.

Twoja odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać odpowiedź

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.