Inne

Spadek po dziadku

Promowane · Założony przez Joanna (Gość) poniedziałek, sierpień 29 2016, 04:10 PM ·

Witam.

Pisz? odno?nie spadku po dziadku. Ot? sprawa wygl?da tak i? rok temu zmar? nasz dziadek po ktrym ca?y maj?tek zgarnela nasza ciocia wraz z jej dzie?mi. Dziadek mia? dwoje dzieci nasza ciocie i naszego tat? ktry zmar? kilka lat temu. Z tego co nam wiadomo dziadek nie mia? spisane Testamentu. I nasze pytanie brzmi czy nale?y nam si? jaki? zachowek po dziadku ? Czy mamy szans? aby co? otrzyma? czy warto walczy?? Prosz? o odpowied? . Pozdrawiam Joanna i Micha?.

Brak tagów dla tego wątku.
  • Replied by Porada środa, wrzesień 14 2016, 04:40 PM
    3. Witam. Niestety ta sprawa nie mo?e zosta? rozstrzygni?ta na wasz? korzy??, szczeglnie, ?e jak Pani pisze, dziadek nie zostawi? po sobie spisanego testamenty, a wi?c nie wyznaczy? wnukom cz??ci swego maj?tku. Artyku?y 991-1011 Kodeksu Cywilnego okre?laj? zasady tzw. zachowku, mo?na do nich si?gn??. Zachowek jest to cz??? spadku przeznaczona dla osb najbli?szych, niezale?nie od tego, kto wyst?powa? w testamencie. Po ?mierci dziadka jego maj?tek nale?a? si? dzieciom, czyli w wypadku, gdy wasz ojciec nie ?y?, ca?o?? powinna uzyska? ciocia. Otrzyma?a ona spadek i naby?a do niego prawa, dlatego po jej ?mierci zasoby materialne przechodz? zgodnie z prawem na jej dzieci, a w wypadku ich ?mierci na jej wnuki. Niestety, na tej podstawie Kodeks Cywilny nie przewiduje zachowku dla wnukw, chyba, ?e s? to bezpo?redni spadkobiercy, gdyby ich rodzice nie ?yli - ta sytuacja jednak pa?stwa nie dotyczy. W ?wietle prawa nic pa?stwo nie zyskaj? sprawy nie da si? poprowadzi? tak, aby zachowek otrzyma?y wnuki. Co innego gdyby pa?stwa ojciec ?y?, wtedy nale?a?aby si? wam jego cz??? zachowku? Raczej pozostaje si? wam pogodzi? z tym, ?e maj?tek wzi?li kuzyni, jest to w pe?ni zgodne a obowi?zuj?cym prawem i akurat w tym zakresie Kodeks Cywilny nie przewiduje ?adnego odst?pstwa, na ktrym mogliby pa?stwo oprze? swoje roszczenia.

Twoja odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać odpowiedź

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.