Inne

Prawny opiekun

Promowane · Założony przez Daniel (Gość) czwartek, wrzesień 17 2015, 11:38 AM ·

Mam pytanie czy rodzic b?d? prawny opiekun jest zobowi?zany aby p?aci? b?d? utrzymywa? dziecko ktre ma 19 lat ale nadal studiuje ? I czy je?li nie b?dzie on chcia? tego robi? mo?na go poda? do s?du b?d? innej instytucji ktra si? tym zajmie ?

Brak tagów dla tego wątku.
  • Replied by Porada poniedziałek, październik 05 2015, 04:58 PM
    Ka?dy rodzic ma obowi?zek utrzymywania swojego pe?noletniego dziecka, ktre nie ma mo?liwo?ci utrzymywa? si? samo. Tyczy si? to szczeglnie dzieci kszta?c?cych si?, ktre nie maj? jeszcze mo?liwo?ci podj?cia pracy zawodowej i utrzymywania si? samemu. Wed?ug nowego prawa rodzice maj? jednak mo?liwo?? uchylenia si? od ?o?enia na utrzymanie doros?ego dziecka je?eli: jest ono nadmiernym uszczerbkiem dla nich, dziecko nie dokonuje stara? aby si? usamodzielni?, je?li dziecko dzia?a niezgodnie z zasadami wsp??ycia spo?ecznego.
    Obowi?zek alimentacyjny le?y na rodzicach rwnie? do momentu kiedy ich dziecko si? kszta?ci, lub choruje i nie ma mo?liwo?ci podj?cia pracy zarobkowej. W przypadku dzieci pe?noletnich rodzice mog? rwnie? uchyli? si? od p?acenia alimentw tak samo jak w przypadku opisywanym powy?ej dotycz?cym utrzymywania dziecka.

    Dziecko pe?noletnie o alimenty od rodzicw mo?e stara? si? samo. W tym celu nale?y z?o?y? wniosek w s?dzie rodzinnym w?a?ciwym dla miejsca zamieszkania.

Twoja odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać odpowiedź

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.