Prawo cywilne

Jakie mam prawa?

Promowane · Założony przez Karolina (Gość) środa, wrzesień 28 2016, 02:54 PM ·

Kilkadziesi?t lat temu mj dziadek spisa? akt notarialny z moj? ciotk?, w ktym ustanowiono s?u?ebno?? przejazdu i przechodu przez NASZ? dzia?k?. Obecnie mamy psa w kojcu, ktrego nie mog? wypuszcza?, gdy? ciotka (i jej rodzina) robia awantury, ?e pies jest agresywny i chce ich pogry?? (nadmieni?, ?e pies ich nie lubi bo rzucaj? w niego kamieniami, drewnem itp, poza tym zosta? uderzony kilkakrotnie przez nich). Ciotka ciagle mnie straszy, chce psa otru?, itp. Jakie mam prawo do puszczania psa na W?ASNYM podwrku? Pies jest naprawd? ?agodny i przyjazny dla innych, szczeka na obcych, ale nie jest agresywny. Moim zdaniem nie mo?e siedzie? non-stop w kojcu, musi sobie pobiega?, a chcia?abym go wypszczac codziennie cho? na p? godziny. Jakie mam do tego prawo? Jestem zastraszana, policj? wzywa, buntuje innych...

Brak tagów dla tego wątku.
  • Replied by Porada czwartek, październik 06 2016, 05:43 PM
    Powiem od razu, ?e maj? pa?stwo pe?ne prawo do wypuszczania na podwrko psa, oczywi?cie o ile w tre?ci okre?laj?cej warunki ustanowienia s?u?ebno?? przejazdu i przechodu nie ma co do tego ?adnych zastrze?e?. Je?li ciotka wraz z rodzin? uwa?aj?, ?e pies wypuszczany na podwrko stanowi dla nich zagro?enie, powinny wyst?pi? z roszczeniem cywilnym s?d mo?e zadecydowa?, czy pies faktycznie uniemo?liwia im dotarcie do domu. Je?li s?siedztwo jest trudne i z tego powodu Pani? spotykaj? przykro?ci, mo?na wyst?pi? o zmian? tre?ci lub sposobu wykonywania s?u?ebno?ci. Art. 288 Kodeksu Cywilnego mwi bowiem s?u?ebno?? gruntowa powinna by? wykonywana w taki sposb, ?eby jak najmniej utrudnia?a korzystanie z nieruchomo?ci obci??onej. W tym wypadku to Pani ma wi?cej praw jako w?a?ciciel dzia?ki, rodzina mo?e jedynie przez ni? przej?? i dojecha? do domu. Nie mog? ingerowa? w to, co ma Pani na swojej ziemi, chyba ?e by?aby to dla nich przeszkoda nie do pokonania wtedy rwnie? zostaje im tylko s?dowe dochodzenie swoich praw. Wed?ug mnie nie powinna si? Pani dawa? zastrasza? oczywi?cie dla dobra psa polecam trzyma? go w kojcu lub ewentualnie zrobi? mu wybieg z dala od drogi. Wed?ug mnie warto porozmawia? z ciotk? i sprbowa? doj?? do kompromisu, powinna Pani zaprezentowa? jej swoje racje sugeruj?c, ?e prawo stoi po Pani stronie.

Twoja odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać odpowiedź

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.