Prawo cywilne

Prawo cywilne jest powszechnie uznan? i skodyfikowan? ga??zi? prawa, ktra obejmuje zesp? norm prawnych reguluj?cych stosunki pomi?dzy podmiotami prawa prywatnego.

Prawo cywilne dzieli si? na wiele podga??zi a ich prawn? stron? reguluj? poszczeglne dzia?y podstawowego aktu prawnego, ktrym jest Kodeks Cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z p?n. zm.). Sk?ada si? on z czterech ksi?g:

  1. cz??? oglna,
  2. w?asno?? i inne prawa rzeczowe,
  3. zobowi?zania,
  4. spadki.

Pami?ta? jednak nale?y, i? ustawodawca w zasadniczym akcie prawnym, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, zawar? istotne unormowania zwi?zane z problematyk? ochrony w?asno?ci intelektualnej, ochrony konsumenta czy prawa do s?du, czyli oglnie mwi?c stosunkw cywilnoprawnych.

Czytaj więcej: Prawo cywilne

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.